Entre diseño y ficción

Cinco relaciones preposicionales y un término compuesto
Abstract

Aquest treball d’investigació preten abordar des de diferents angles les relacions que es poden establir entre disseny i ficció. En el primer capítol s’exposa la interpretació que es fa dels diferents termes, com a punt de partida pels següents, organitzats segons cinc relacions preposicionals i un terme compost:

El capítol “Dissenyfotia” tracta el disseny en la ficció, a través de la ficció, i per la ficció, mentre que “Ficcionar el disseny” engloba el disseny com a ficció i per mitjà de la ficció, i el terme compost «disseny-ficció».

Majoritàriament a partir d’exemples de ficcions audiovisuals i projectes de disseny, es construeix un marc de relació entre el disseny i la ficció.

Palabras clave

disseny, ficció, film, objecte, representació, projecte, disseny-ficció.