[:ca]Entre diseño y ficción[:es]Entre diseño y ficción[:en]Between Design and Fiction[:]

[:ca][horizontalsection background=»color» colorbg=»#00aeef» imagebg=»» imageparallax=»true» videomp4=»» videowebm=»» videoogv=»» videowidth=»» videoheight=»» videoposter=»» videoparallax=»true» videooverlay=»» videooverlayopacity=»1″ textcolor=»text-light» pdtop=»120″ pdbottom=»120″ fullheight=»false»][columnsection wrapper=»wrapper» animation=»false»][col size=»one-third» animation=»false»]

TREBALL FINAL DEL MÀSTER D’INVESTIGACIÓ EN ART I DISSENY (MURAD)

Cursat a EINA (2015-2016).

PDF disponible a:

http://hdl.handle.net/20.500.12082/725

[/col][col size=»two-third» last=»last-col» animation=»false»]

Abstract

Aquest treball d’investigació preten abordar des de diferents angles les relacions que es poden establir entre disseny i ficció. En el primer capítol s’exposa la interpretació que es fa dels diferents termes, com a punt de partida pels següents, organitzats segons cinc relacions preposicionals i un terme compost:

El capítol “Dissenyfotia” tracta el disseny en la ficció, a través de la ficció, i per la ficció, mentre que “Ficcionar el disseny” engloba el disseny com a ficció i per mitjà de la ficció, i el terme compost «disseny-ficció».

Majoritàriament a partir d’exemples de ficcions audiovisuals i projectes de disseny, es construeix un marc de relació entre el disseny i la ficció.

Palabras clave

disseny, ficció, film, objecte, representació, projecte, disseny-ficció.

[/col][/columnsection][/horizontalsection][spacer size=»medium»][:es][horizontalsection background=»color» colorbg=»#00aeef» imagebg=»» imageparallax=»true» videomp4=»» videowebm=»» videoogv=»» videowidth=»» videoheight=»» videoposter=»» videoparallax=»true» videooverlay=»» videooverlayopacity=»1″ textcolor=»text-light» pdtop=»120″ pdbottom=»120″ fullheight=»false»][columnsection wrapper=»wrapper» animation=»false»][col size=»one-third» animation=»false»]

TRABAJO FINAL DEL MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ARTE Y DISEÑO (MURAD)

Cursado en EINA (2015-2016).

PDF disponible en:

http://hdl.handle.net/20.500.12082/725

[/col][col size=»two-third» last=»last-col» animation=»false»]

Abstract

Este trabajo de investigación pretende abordar desde varios ángulos las relaciones que se pueden establecer entre diseño y ficción. En el primer capítulo se expone la interpretación que se hace de dichos términos, como punto de partida para los siguientes, organizados según cinco relaciones preposicionales y un término compuesto:

El capítulo “Diseñofotía” trata el diseño ‘en’ la ficción, ‘a través’ de la ficción, y ‘para’ la ficción, mientras que “Ficcionar el diseño” engloba el diseño ‘como’ ficción y ‘mediante’ la ficción, y el término compuesto «diseño ficción».

Mayoritariamente a partir de ejemplos de ficciones audiovisuales y proyectos de diseño, se construye marco de relación entre el diseño y la ficción.

Palabras clave

diseño, ficción, film, película, objeto, representación, proyecto, diseño ficción.

[/col][/columnsection][/horizontalsection][spacer size=»medium»][:en][horizontalsection background=»color» colorbg=»#00aeef» imagebg=»» imageparallax=»true» videomp4=»» videowebm=»» videoogv=»» videowidth=»» videoheight=»» videoposter=»» videoparallax=»true» videooverlay=»» videooverlayopacity=»1″ textcolor=»text-light» pdtop=»120″ pdbottom=»120″ fullheight=»false»][columnsection wrapper=»wrapper» animation=»false»][col size=»one-third» animation=»false»]

RESEARCH IN ART AND DESIGN MASTER’S THESIS

Studied in EINA (2015-2016).

PDF availabe at:

http://hdl.handle.net/20.500.12082/725

[/col][col size=»two-third» last=»last-col» animation=»false»]

Abstract

This research (Between Design and Fiction. Five prepositional relations and one compound noun) aims to address from various angles the relations between design and fiction. The first chapter presents the interpretation of these terms, as a starting point for the following, organized according to five prepositional relations and a compound term:

The chapter «Designphoty» is about design ‘in’ fiction, ‘through’ fiction and ‘for’ fiction, while «Fictioning design» encompasses design ‘as’ fiction and ‘by means of’ fiction, and the compound term «design fiction».

Mainly from audiovisual fiction examples and design projects, the research builds a framework of relations between design and fiction.

Keywords

design, fiction, film, movie, object, representation, project, design fiction.

[/col][/columnsection][/horizontalsection][spacer size=»medium»][:]