Guim Espelt Estopà design-related works.

benvinguts | bienvenidos | welcome

Portfolio
disseny, càmera, acció!

disseny, càmera, acció!

Comissariat del cicle de cinema Disseny, càmera, acció! El disseny portat al cinema, organitzat pel Museu del Disseny de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya. Curation of the film series Design, camera, action! Design goes into movies, organized by the Museu del Disseny de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya. Comisariado del ciclo de cine...
cordèlia

cordèlia

Cordèlia revisa l’anatomia de la corda de cànem, posant en relleu la seva estructura en espiral tot interpolant el cable elèctric en substitució d’un dels cordons que la formen, i utilitzant els restants per subjectar la pantalla de vidre termoformat. La singularitat de la lluminària recau en l’artesania de la producció i el contrast de...
extrusion bowls

extrusion bowls

Peça resultant del workshop “Fràgil”, organitzat per apparatu el 2010. El procés es basa en la deformació d’un cilindre buit d’argila, i les esquerdes que s’hi generen. La clau del projecte està en el tornejat: per la creació del bol, l’única manera de conservar les esquerdes és col·locant el cilindre al torn i modelar des...
revista diagonal.

revista diagonal.

Edició, redacció i manteniment web per a la revista d’arquitectura, espai públic i disseny diagonal.. La publicació és gratuïta, es publica trimestralment i es distribueix arreu del territori espanyol (i a casa mitjançant una subscripció). Edition, writing and web maintenance for diagonal., an architecture, public space and design magazine. The publication is free of cost,...
told by design

told by design

smegmafilms

smegmafilms

Elements gràfics i web per als projectes cinematogràfics de Yonay Boix i Pol Aregall. Graphic elements and website for the cimenatographical projects of Yonay Boix and Pol Aregall. Elementos gráficos y web para los proyectos cinematográficos de Yonay Boix y Pol Aregall. Títols de crèdit, i poster per “Las Aventuras de Lily Ojos de Gato”-Disseny...
pfc: per fi comencem

pfc: per fi comencem

Disseny expositiu juntament amb Vanessa Loya i col·laborant amb Llamazares-Pomés. Al novembre de 2006 el FAD va organitzar la primera exposició de projectes finals de les escoles catalanes de disseny. Exhibition design in collaboration with Vanessa Loya and Llamazares-Pomés. On November 2006 FAD (Art and Design Association) organized the first exhibition of final projects realized...
studio suppanen

studio suppanen

Estada a Helsinki, durant sis mesos, a l’estudi dirigit per Ilkka Suppanen, col·laborant en diversos projectes de mobiliari, objectes personals, accessoris per a la llar, interiorisme i recerca. Stage at Helsinki, for six months, in Ilkka Suppanen’s studio, collaborating in different projects, including furniture, personal objects, accessories, interiors and research. Estancia en Helsinki, durante seis...
laberints

laberints

Il·lustracions per a la coberta i l’interior del llibre “Laberints. Llocs, textos, imatges, films” (Editorial Laertes) de Ramon Espelt. Cover and inner illustrations for the book “Labyrinths. Places, texts, images, films” (Editorial Laertes) by Ramon Espelt. Ilustraciones para la cubierta y el interior del libro “Laberintos. Lugares, textos, imágenes, films” (Editorial Laertes) de Ramon Espelt....
efímer

efímer

L’any 2007 vaig finaitzar el Màster d’Arquitectura, Art i Espai Efímer a la UPC. Els següents projectes van ser realitzats durant els estudis. On 2007 I finished the UPC Master in Architecture, Art and Ephemeral Space. The following projects were developed during the studies. El año 2007 finalizé el Máster de Arquitectura, Arte y Espacio...
factory gallery

factory gallery

Grup creatiu format amb els participants del workshop My Little Factory (veure Cordèlia). Conjuntament vam dissenyar un stand per exposar els resultats del workshop a Casa Pasarela 2011, a Madrid. Posteriorment vam col·laborar amb ESDI en l’organització del workshop Gentle Light. Creative group formed by the My Little Factory (see Cordèlia) workshop participants. Together we...
TACP architects

TACP architects

De juliol a novembre de 2008 vaig estar fent una estada a TACP, despatx d’arquitectura a Wrexham (Gal·les, GB), on vaig estar col·laborant amb models 3D, renderitzats i representacions gràfiques per als seus projectes. From July to November 2008 i was doing a stage at TACP, architecture office in Wrexham (Wales, UK), where I was...
elisava

elisava

L’any 2005 em vaig titular en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial a Elisava. L’any 2012 he exercit com a professor de l’estudi guiat “ABCDesign”, corresponent a l’assignatura de Metodologia del disseny. Aquí presento el que va ser el meu projecte final de carrera, un moble per a una interfície d’assenyalament, i un treball sobre la...
GSD

GSD

Al juny de 2008 vaig obtenir el títol de Graduat Superior en Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tot seguit es mostren alguns dels treballs realitzats. On June 2008 I obtained the Polytechnic University of Catalonia (UPC) Higher Degree in Design. Here you can see some of the works made. En junio de 2008...
do not distract

do not distract

Canvia la manera de recordar que abans de sortir de casa has d’agafar quelcom o de deixar una nota (o simplement regalar-li un dibuix) a algú. Change the way you remember that befor leaving home you have to pick up something or leave a note (or just draw a present) to somebody. Cambia la forma...
feedback studio

feedback studio

Disseny i desenvolupament del web de l’estudi portuguès d’arquitectura i disseny feedback. Aquesta és la segona versió del seu portfoli online, i s’ha desenvolupat aamb la plataforma Joomla!. Feedback‘s online portfolio design and development. Feedback is a portuguese architecture and design studio. This is the second version of their online portfolio, and it has been...
premis arquinfad

premis arquinfad

Elements gràfics (powerpoint) per a l’acte de lliurament i edició de vídeo, on es veia el jurat visitant les obres, per a la festa dels Premis ArquinFAD 2006. L’encàrrec va venir de Sílvia Farriol, qui va dissenyar la festa. Graphic elements (powerpoint) for the prize-giving ceremony and video editing, where you could see the jury...
desolation post

desolation post

Logotip, disseny editorial i pàgina web per al fanzine en espanyol sobre Bob Dylan. Logo, web and editorial design for the Bob Dylan’s spanish fanzine. Logotipo, diseño editorial y página web para el fanzine en español sobre Bob Dylan. Al setembre de 2011 em van entrevistar a la L’Htv sobre Bob Dylan, per ser-ne fan...